IJkstappen en productinformatie

VDO - de makers van de tachograaf

Aan de hand van de ijkstappen wordt de bijbehorende apparatuur uitgelegd

Stap 1 - Stap 2 - Stap 3 - Stap 4 - Stap 5 - Stap 6 - Stap 7 - Stap 8 - Stap 9 - Stap 10 - Stap 11 - Stap 12 - Stap 13 - Stap 14 - Stap 15 - Stap 16 - Stap 17 - Stap 18 - Stap 19 - Stap 20 - Stap 21 - Stap 22 - Stap 23 

Wanneer dient een ijking plaats te vinden?

 1. Afleveren nieuw voortuig en daarna éénmaal binnen een periode van 2 jaar
 2. Na wijziging van de W-Waarde
 3. Na wijziging van de L-Waarde
 4. Na wijziging van de kenteken en/of chassisnummer
 5. Bij constateren beschadigde verzegelingen
 6. Indien de UTC tijd meer dan 20 minuten afwijkt (5 minuten vanaf DTCO 4.1)
 7. Bij verandering van de serienummer van de (externe) GNSS of DSRC Module of verzegeling (indirect betekent dit dus ook bij vervanging van een KITAS sensor).
 8. Indien bij de slimme tachograaf de datum (blok 80) niet overeenkomt met de datum van de laatste ijking

 

Voorbereiden op de ijking

 1. Controleer op juiste bandenspanning 
 2. Controleer profieldiepte van de banden (minimaal 1,6 mm)
 3. Het voertuig dient onbeladen te zijn
 4. Controleer de registratiedatum van het voertuig 
 5. Controleer op het juiste tachograaftype (aan de hand van de registratiedatum)


Tenslotte

 1. Plaats alleen de werkplaatskaart in de tachograaf
 2. Gebruik de kalibratiewizard (RDW aanbevolen) om geen enkele stap en test over te slaan

 

Kalibratiekit

Slimme werkplaatsen kiezen voor de VDO kalibratiekit. Deze bevat alle benodigdheden die nodig zijn voor één complete ijking. Alles bij de hand en nooit meer losse onderdelen inkopen en opslaan.  De kit is verkrijgbaar met en zonder originele VDO gecertificeerde KITAS zegel (met draad).

Benodigde apparatuur, hulpmiddelen, reserve onderdelen en update onderdelen vindt u in onderstaand document.

     +     VDO Werkplaatsbenodigdheden

 

STAP 1: Type Controle, Visuele en functionele check van de tachograafinstallatie

 1. Controleer of landcode en kenteken in de tachograaf zijn geprogrammeerd
 2. Controleer het standaard laadtype (alleen DTCO 4.1 en hoger)
 3. Controleer de knoppen 
 4. Controleer de kaartgleuven 
 5. Controleer de UTC-tijd en -datum 
 6. Controleer alle fabriekszegels  
 7. Controleer de (gegevens op de) installatieplaat
 8. Aan de hand van het typenummer, controleer aan welke wetgeving de tachograaf dient te voldoen

        - Digitale tachograaf overzicht
        - Analoge tachograaf overzicht (en algemene historie)

 

 

STAP 2: Print de technische data en gebeurtenissen

 1. Maak een print van de technische data en gebeurtenissen. Gegevens op de print heeft u nodig voor de volgende stappen. 

Controleer of de serienummers op de technische print overeenkomen met de serienummers van de geïnstalleerde componenten in het voertuig. 

 • KITAS-serienummer 
 • Externe GNSS-module (N.B. op dit moment is er nog geen fabrikant die dit gebruikt)
 • Externe DSRC-mModule

Vanaf DTCO 2.2:  Nieuw kalibratieblok (6) zichtbaar op print-out. Dit blok wordt geregistreerd zodra de IMS-functie op de tachograaf "uit" wordt gezet.

Vanaf DTCO 4.0e : Nieuw serienummeroverzicht-blok, onderaan de technische print.

Vanaf DTCO 4.1:  In het kalibreringsrecord (Blok 17.1) zijn nieuw: standaard ladingtype (aangegeven d.m.v. een symbool), land en datum/tijd van uitvoering van de kalibratie. 

   

STAP 3: Manipulatiecheck van tachograaf

Artikel A2C59507854: Manipulatiecheck licentie - Direct rapporten opmaken en printen vanuit de WorkshopTab

Vanaf 2 maart 2016 is het verplicht elke manipulatie schriftelijk te melden bij het RDW. Ook dient er melding gemaakt te worden indien geconstateerd is dat de tachograaf spanningsloos is geweest zonder dat er een werkplaatskaart is gebruikt. 

 1. Controleer de tachograaf op manipulatie (beschadiging behuizing, verzegelingen enz).
  (Lees hier meer over KITAS verzegelingen)

   

STAP 4: KITAS Controleren

Artikel A2C59507494: KITAS Direct  - KITAS direct uitlezen zonder omloopkabel (meer over dit artikel: lees hier)
Artikel 2910002146700: UV lamp kit - Controleer KITAS op Authenticiteit (meer over dit artikel: lees hier)

 1. Controleer het KITAS-serienummer middels de KITAS Direct of via een omloopkabel (direct aan DTCO)
 2. Controleer of het KITAS-serienummer overeenkomt met het serienummer op de technische print (stap 2)
 3. Bij installatie van nieuwe KITAS 4.0 of hoger: controleer of de KITAS 4.0 authentiek is door middel van een ultraviolette lamp (lees hier meer over KITAS en KITAS zegel manipulatiecontrole)

  

STAP 5: Opnieuw koppelen KITAS gever

 1. Koppel de KITAS weer aan de tachograaf met behulp van de Workshop Tab

Vanaf 2 maart 2016 is het verplicht de juiste werkplaatsgereedschappen te hebben die naast het controleren van de KITAS deze ook in kunnen stellen. 

 

STAP 6: Controleer KITAS serienummer met nieuwe technische print

 1. Maak een nieuwe technische print
 2. Controleer het serienummer op de technische print 
 3. Vergelijk ummer van de print uit stap 2 met de serienummer op deze print. Deze dient overeen te komen.

TIP: Er zijn berichten dat in deze stap de Werkplaatskaart in en uit de kaartsleuf gehaald moet worden. Deze actie voegt niets toe, behalve dat de ingestelde waarden naar de kaart worden weggeschreven. Dit is niet benodigd in deze stap.

 

STAP 7: Bepalen bandomtrekwaarde 'L'

Artikel A2C59513514 : BlueMeter (meer over dit artikel: lees hier)
Artikel 2910000985700
 : Tyremeter pro - W en L meting in één handeling (meer over dit artikel: lees hier)

Zorg dat de bandenspanning en profieldiepte in orde is.

Er zijn drie methoden om de bandomtrek te bepalen, zie ook onze kennisbank:

 1. “Handmatig” : De afgelegde weg na 5 bandomwentelingen / 5 in millimeters
 2. Via Rollen/Remmenbank
 3. Op 20 meterbaan (benodigd: BlueMeter en TyreMeter Pro). Deze methode vervangt dan ook direct methode 1 (Handmatig).   

 

STAP 8: Bepaal het aantal impulsen 'W' / km

Artikel A2C59513514: Bluemeter (wel of niet in combinatie met de Tyremeter Pro)
Artikel A2C31102500: Reflectorpaal (1 stuk, 2 benodigd) met gepolariseerde reflectorstrippen

Bepaal het aantal pulsen op een  minimale afstand van 20 meter op de weg, of rollenbank.  Dit kan op de volgende twee manieren (zie ook onze kennisbank):

 1. Met de rollen/rem bank
 2. Op een 20 meter baan. Indien dit gedaan wordt met de TyreMeterPro wordt ook direct de L waarde bepaald.

  

STAP 9: Pas de constante "K" aan.

 1. Met behulp van de WorkshopTab, pas de constante waarde "K" aan: W = K

Kopieer deze waarde nooit van de vorige meting. 
  

STAP 10: Lees de serienummer uit van de externe DSRC module

Artikel  2910002364000 : BlueCan kit (meer over dit artikel: lees hier)
Artikel 2910002349400 : Licentie BlueCan adapter

Alleen (optioneel)  nodig bij Slimme Tachografen waar de DSRC module extern is en in veel gevallen ver weg is gestopt wat een tijdrovende ijkstap kan betekenen. Dit is niet van toepassing voor VDO DTCO tachografen. Bij DTCO tachografen zit de DSRC module in de tachograaf en zal de serienummer gelijk zijn aan de serienummer van de tachograaf zelf.  

 1. Lees de serienummer uit van de externe DSRC module 
 2. Vergelijk deze nummer met de nummer op de technische print uit stap 6.

  

STAP 11: Snelheidstest en telwerktest

 1. Voer met behulp van de WorkshopTab de snelheidstest en telwerktest uit.

Voor aangesloten VDO slimme werkplaatsen wordt deze procedure automatisch, en achter elkaar, uitgevoerd.

 

STAP 12: GNSS Test en Galileo Authenticiteit

Deze stap is alleen van toepassing voor slimme tachografen. 

 1. Alle slimme tachografen: De gevonden positie dient binnen een straal van 500 meter te vallen van de ingegeven coordinaten in de Workshop Tab (de coordinaten van de werkplaats).
 2. Vanaf DTCO 4.1 : De authenticiteit van de GNSS positie zal gecontroleerd worden. Hierbij wordt er gekeken of het signaal afkomstig is van de Galileo satelliet.

Heeft u problemen met de GNSS positie omdat u binnenshuis te ijking uitvoert, dan dient u deze eventueel buiten opnieuw uit te voeren.
Ook is er een mogelijkheid voor het installeren van een GNSS repeater (doorgeven posititiesignaal). Hier dient in Nederland echter een vergunning voor te worden aangevraagd.  Lees meer over dit artikel hier.

  

STAP 13: DSRC Test

Artikel 2910000985800: DSRC Ontvanger (lees meer over dit artikel hier)
Artikel 2910002034200: DSRC Standaard (Tripod)

Deze stap is alleen van toepassing bij slimme tachografen.

 1. Een verbindingtest (echo) en een RTM berichten test wordt uitgevoerd (in de kalibratiewizard van de Workshop Tab worden beide testen uitgevoerd d.m.v. de keuze 'RTM')

  

STAP 14: Verzegeling, batterij vervangen en kaartsleuf reinigen 

Artikel 2910003168400: Kalibratiekit met zegel: Alle materialen en certificaten voor één ijking bij elkaar in één doos, inclusief KITAS 4.0 T-zegel met draad.
Artikel A2C59514326: Kalibratiekit zonder zegel: Alle materialen en certificaten voor één ijking bij elkaar in één doos, exclusief KITAS zegel. 
Artikel 2910002817900 / 2910003019200 : Gecertificeerde zegels met (T) kenmerk, 50 stuks inclusief zegeldraad. 

Belangrijk: Het RDW stelt dat in Nederland alle generaties tachograaf dienen te worden verzegeld met gecertificeerde zegels. Deze zegel is voorzien van een (T) kenmerk. Deze regel is ingegaan op 1 Maart 2022.

 1. Reinig beide kaartsleuven met de VDO Reinigingskaart (Art. Nr. A2C59513382)
 2. Vervang de DTCO batterij (Art. Nr.  A2C59511954)
 3. Verzegel de KITAS opnieuw met een gecertificeerde zegel met (T) kenmerk  met de Werkplaats ID via de zegeltang.
  (lees meer over de gecertificeerde T zegel hier en zegellocaties hier)
 4. Registreer de zegelnummer in een zegeldatabase (gratis zegeldatabase voor aangesloten slimme VDO werkplaatsen)

  

STAP 15: Wis het storingsgheugen

 1. Wis het storingsgeheugen van de tachograaf

  

STAP 16: Functionele controle en IMS Test

 1. Contoleer het juist functioneren van de tachograaf middels een proefrit
 2. Indien de tachograaf is uitgerust met een 2e onafhankelijke snelheidssignaal (IMS), voer de IMS test uit


 

STAP 17: Verwijder de werkplaatskaart 

 1. Verwijder na de proefrit de werkplaatskaart. Alle ijkgegevens worden op de werkplaatskaart met deze actie weggeschreven op de kaart.

 

STAP 18: Print het 24-uurs rapport en technische print

 1. Print de 24 uurs rapport en technische print. 
 2. Bij aangesloten slimme VDO werkplaatsen kan direct vanuit de workshop tab een digitale print van beide print-outs worden gemaakt.

  

STAP 19: Controleer de storingsgeheugen op fouten 

 1. Controleer, verhelp en verwijder de eventuele storingen die zijn ontstaan tijdens de proefrit.
 2. Zorg ervoor dat de chauffeur/transporteur niet door controlerende instanties hierop worden aangesproken.

   

STAP 20: Print de Testcertificaat en manipulatierapport

Artikel (A2C59514326)  : Kalibratiekit met o.a. ijkcertificaat, exclusief zegel
Artikel (2910003168400) : Kalibratiekit met o.a. ijkcertificaaat, inclusief gecertificeerde "T" zegel
Artikel (A2C59514659) : Ijkcertificaat met installatieplaat - 30 stuks

 1. Print het ijkcertificaat en onderteken deze
 2. Plaats uw bevoegdheidspasnummer op de testcertificaat.  TIP: koppel de kaartnummer aan de werkplaatskaart in de WorkshopTab en dan wordt deze automatisch op het testcertificaat geprint. 
 3. Maak het manipulatierapport aan. Met behulp van de Workshoptab kan deze aangemaakt en uitgeprint worden.

  

 

STAP 21: Afmelden bij het RDW

Let op: Indien bij het afmelden wordt aangegeven dat er een schouwing/steekproef hierop plaatsvind, dan kunnen alle navolgende stappen (22 en 23) nog niet worden uitgevoerd.

 1. Meld de tachograaf af (let op 'sluitingstijden' van het RDW)
 2. Schrijf de afmelddatum en tijdstip op het testcertificaat. 
 3. Indien u als werkplaats gebruik maakt van het online digitale kalibratie archief: Maak een foto van het afmeldtijdstip en sla deze op bij de ijking. Dit wordt digitaal voor u bewaard.

  

STAP 22: Certificaat sticker op voertuig bevestigen 

Artikel (A2C59514326) Kalibratiekit met o.a. zegelfolie, exclusief zegel
Artikel (2910003168400)Kalibratiekit met o.a. zegelfolie, inclusief gecertificeerde "T" zegel
Artikel (A2C59514659) :  Ijkcertificaat met installatieplaat - 30 stuks
Artikel (A2C59517066) : Zegelfolie - 30 stuks

 1. Plaats/plak de certificaat sticker (installatieplaat) op een niet verwijderbaar onderdeel van het voertuig en op een zichtbare positie. Wat er op de installatieplaat dient te staan vind je hier
 2. Beveilig de sticker met de VDO Zegelfolie (Artikelnummer)

  

STAP 23: Testcertificaat opslaan 

 1. Bewaar het testcertificaat samen met de technische data en h et manipulatierapport
 2. De verplichte bewaartijd (RDW) is minimaal 3 jaar

Online archief: Alles wordt digitaal voor u bewaard voor tenminste  5  jaar.