Analoge tachograaf historie

VDO Historie en tachografen door de jaren heen

1817 - "tachometer"

Eerst bekende ontwikkeling van tachometergerelateerde functies door Detrich Ulhorn. Het apparaat mat de snelheid van machines. Het was ook het eerste gebruik van het woord Tachometer (Tachis = "snel").


1844 - De "Daniel Tachometer"
Max Maria von Weber vindt de snelheidsmeter uit om onregelmatigheden te meten in treinen. Deze meter staat bekend als de 'Daniel Tachometer'.


Max Maria von Weber


1902 - Wirbelstromtacho (Patent 146134)
In 1902 staat patent 146134 bekend als de basis voor de huidige tachograaf.


Patent 146134

1905 - Deutsche Tachometer Werke
Oprichting van de firma Deutsche Tachometer Werke (DTB), later (1910) voortgezet onder de naam Deuta Werke die de Autotempometer op de markt brengt.

1908 - 1914 O.S. Wirbelstromtacho

Otto Schulze brengt een tachometer op de markt onder de naam O.S. Wirbelstromtacho die geproduceerd wordt door de firma Schlenker Grusen (opgericht 1905, later onder de naam IGNUS).
Schlenker Grusen wordt in het jaar 1908 overgenomen door de firma E. Seignol O.S. Autometerwerke.


O.S. Wirbelstromtacho

1920-1921 "VDO"
"VDO" wordt voor het eerst gebruikt na fusie van de firma's OSA, Schlenker en Deuta. Vanaf 1921 gaat deze fusie verder onder de naam OSA Apparate GmbH.

1928 - VDO Tachometer AG
Deuta Werken (hoofdkantoor Berlijn) en OTA Apprate (Hoofdkantoor Frankfurt) fuseren en gaan verder onder de naam 'VDO Tachometer AG - Vereinigte Deuta Ota (Hoofdkantoor Frankfurt).

1929 - Merknaam VDO
VDO merknaam wordt officieel toegepast. Vanaf 1939 wordt de VW Kever standaard uitgerust met een VDO snelheidsmeter.

1933 - 1963 - 30 jaar lang
De TCO2 komt in 1933 op de markt en wordt maar liefst 30 jaar lang geproduceerd.


TCO 2

1939 – VW Kever
De VDO SpeedoMeter wordt in massa geproduceerd voor de Volkswagen Kever.


VDO Speedometer

1951 - VDO Tachometer Werke/Adolf Schindling GmbH
VDO Tachometer AG wordt hernoemd naar VDO Tachometer Werke / Adolf Schindling GmbH.


1951 - Eerste Tachograafverplichting
In Duitsland geldt vanaf 1951 een tachograafverplichting voor voertuigen > 7,5 ton. Deze verplichting wordt vastgelegd in de Verkerhs-Sicherungs-Gesezt, Strassenverkehrs Zulassungs Ordnung p.57a.

1969 - Sociale aard voor het wegvervoer
Verordening (EEG) nr. 543/69 van de Raad van 25 maart 1969 voor harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer. 


1970 – Niet EG tachografen 1308/1310
Voordat Europa een Europese tachograafverplichting invoert geldt al in een aantal landen verplichte registratie. VDO brengt ‘Niet EG’/’Nationale’ tachografen TCO 1308/1310 op de markt.


TCO 1308/1310

1973 - VDO Adolf Schindling AG
De naam VDO Tachometer Werke / Adolf Schindling GmbH wordt hernoemd naar VDO Adolf Schindling AG.


1974 – (EEC) No. 1463 – Eerste tachograafverplichting in Nederland
Voor Nederland en een aantal economisch vooraanstaande landen in Europa geldt vanaf 1974 een tachograafplicht die omschreven staat in Europese verordening (EEC) No. 1463. VDO brengt de TCO 1311 op de markt. Omdat nog niet alle Europese landen deel uitmaakten van de wettelijke verplichting, maar wel registratieplichten (nationaal) hadden, brengt VDO Kienzle ook “Niet EG”-varianten op de markt zoals de TCO 1308 (1974) en 1310 (1980). De gedachte achter deze verordening is om de bestaande Duitse verordening in te voeren in meer landen.


TCO 1311

Kenmerken van de  TCO 1311 :

 • Mechanische aandrijving d.m.v. een flexibele as
 • De aanpassing van de rijsnelheid voor bepalen van de Konstante K wordt bepaald door een specifiek overbrengingskastje (tandwielverhoudingen).

 

1979 – (EEC) No. 2828/77
In Nederland is de installatie en het gebruik van het controle apparaat verplicht voor overige voertuigen (uitbreiding van (EEC) No. 1463).

1980 – MTCO 1314 / MTCO 1310
In het jaar 1980 wordt als opvolger van de 1311 de tachograaf TCO 1314 (die voldoet aan wettelijke verplichtingen) op de markt gebracht.  Voor landen waar nog geen wettelijke maar wel nationale verplichtingen gelden is er de TCO 1310.

 
MTCO 1314

Kenmerken van de MTCO 1314:

 • Tachograaf met elektronisch meetsysteem.
 • Impulsen voor afstand, snelheid en rijtijd worden komen via een 3-aderige kabel vanaf een pulsgenerator in de versnellingsbak. 
 • Instellingen gaan middels schakelaars en potentiometers.
 • Visuele functiecontroles.

1982 - Mannesmann neemt Kienzle over
De firma Mannesmann neemt de firma Kienzle over, die vanaf 1905 de Taxameter produceerde. In deze periode bracht Kienzle de Taxameter T2, T4, T7 en T8 op de markt. Na 1955 vervolgt deze tak (later ook onder de naam VDO Kienzle) de Taxameter en brengt verschillende nieuwe taxameters op de markt. Ook kent Kienzle een fijnmechanische tak voor horloges.

Kienzle Horloge 051e53

1984 – Compacte tachograaf KTCO 1318
Nu vele mechanische functionaliteiten door elektronische functionaliteiten kunnen worden overgenomen, wordt dit ook toegepast op de nieuwe generaties tachografen. Door gebruik te maken van kleinere elektronische componenten kon het geheel in een wat compactere (in het Duits met een 'K ') behuizing worden geplaatst.  De opvolger van de Mechanische MTCO werd hiermee de KTCO 1318.


KTCO 1318

Kenmerken  van de TCO 1318:

 • Automatische eenheid met elektronisch meetsysteem en elektronische aanpassing (EA).
 • Dubbele puls van pulsgenerator op versnellingsbak voor reisafstand, snelheid en rijtijd.
 • De instelling gebeurt via de DIP-schakelaar.
 • In geval van een onderbreking in de stroomvoorziening of de encodersignaaltoevoer of een wijzerafbuiging optreedt wordt dit geregistreerd op het registratieblad.
 • Het typeplaatje en het montageplaatje zijn zichtbaar na het openen van het deksel.

1985 – (EEC) No. 3821/85 Tachograafplicht in heel Europa
(EEC) No. 3821/85 vervangt (EEC) No 1463/70. Lidstaten waar eerder nog geen tachograafverplichting gold zijn vanaf 1985 nu ook tachograafplichtig. Deze verordening legt de basis voor verordening (EEC) 165/2014 (digitale tachograaf). De tachograafverplichting geldt voor alle voertuigen > 3.5 ton.


1986 – Mini tachograaf 1315
Een succesvolle tachograaf (“Niet EG tachograaf", niet verplicht volgens de wet) die veel gemonteerd wordt in bedrijfsmatig ingezette personenauto’s en bestelauto’s.


Minitachograaf 1315

1986 – Beursgang
Het bedrijf VDO Adolf Schindling maakt in 1986 zijn beursgang.

1990 – Rechterlijke uitspraak in Duitsland
Rechterlijke uitspraak in Duitsland bepaalt dat de data van de Tachograaf gebruikt mag worden door (Duitse) controlerende instanties voor het bepalen van snelheidsovertredingen.

1991 – Meerderheidsbelang Mannesmann
Drie jaar na de beursgang neemt de firma Mannesmann een meerderheidsbelang in de firma VDO Adolf Schindling A.G. en wordt daarmee de hoofdaandeelhouder. Het Kienzle-deel binnen Mannesmann integreert met de Adolf Schindling-activiteiten.

1992 – Flach-Tachograaf FTCO 1319 (en FTCO 1390)
Verdere modernisering en integratie in het dashboard kwam er met de introductie van de wettelijk verplichte tachograaf FTCO 1319 en nationale tachograaf (niet wettelijk verplicht) FTCO 1390. Beide werden gelijktijdig op de markt gebracht.


FTCO 1319

Kenmerken van de FTCO 1319: 

 • Programmeerbare elektronische meetsysteemaanpassing.
 • De FTCO 1319 wordt geïnstalleerd onder een plexiglas paneel in het dashboard van het voertuig.
 • De tachograafschijf wordt ingevoerd en uitgeworpen via een invoeropening.
 • Behalve snelheid en tijd zijn alle displays geïntegreerd in het multifunctionele display, bijvoorbeeld de functiecontrole.
 • Voeding en pulssignalen zijn identiek aan die van de KTCO 1318.
 • Het typeplaatje is zichtbaar na het verwijderen van het deksel.
 • De montageplaat is duidelijk zichtbaar op de deurstijl, op de stoelkast of op de stuurkolom van het voertuig.

1994 – Mannesmann A.G
Na drie jaar een meerderheidsbelang te hebben gehad in VDO Adolf Schindling A.G. neemt Mannesmann A.G. de firma in zijn geheel over.

1997 – Mannesmann VDO A.G.

De bedrijfsnaam wordt vanaf 1997 officieel geregistreerd als Mannesmann VDO A.G.

1998 – Modulaire Tachograaf MTCO 1324 (en MTCO 1390)
Om manipulatie nog beter tegen te gaan en rij-, rust- en arbeidstijden verder te 'automatiseren' wordt met de technologie van dat moment een tachograaf ontwikkeld die de afmetingen heeft van inbouwradio's. Deze maat was intussen standaard in de automotive industrie, bepaald in DIN ISO 7736 en tot op heden (lees: 2023) wordt deze maatvoering nog steeds gebruikt. Waar bij analoge tachografen een directe koppeling tussen schrijven en meten was, is dat bij deze digitale tachograaf voor het eerst ontkoppeld. De display, met alle functionaliteiten, en het schrijfgedeelte wordt door (aparte) elektronicacircuits op het moederbord bestuurd. Om verdere manipulaties tegen te gaan wordt voor het eerst een KITAS-sensor (2170) gebruikt en gekoppeld aan de tachograaf.  De wettelijke variant van deze tachograaf is de MTCO 1324, terwijl de nationale (niet wettelijk verplichte) variant op de markt wordt gebracht als de MTCO 1390. De laatste wordt 2 jaar later op de markt geïntroduceerd (2000).


MTCO1324

Kenmerken van de MTCO 1324: 

 • Introductie impulsgever KITAS 2170
 • “Radiocompartiment” (DIN-ISO 7736) ontwerp met invoerlade voor tachograafschijven
 • Display unit en registratieunit (vergeleken met analoge tachografen) van elkaar gescheiden
 • Programmeerbaar meetsysteem
 • Automatische omschakeling tussen het begin en het einde van de zomertijd
 • Storingen worden geregistreerd in een foutgeheugenmenu
 • Naamplaatje zichtbaar na het openen van de lade
 • Installatieplaatje bevindt zich op een “beveiligde” locatie in het voertuig (b.v. deurframe van het voertuig)

1998 – (EEC) No 2135/98 – Wijzigingen tachograaf ter voorkoming manipulatie
Verordening (EG) nr. 2135/98 van de Raad van 24 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 88/599/EEG betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85 en Verordening (EEG) nr. 3821/85.

2001 – Fusie met Siemens Automotive
Het automotive deel van Siemens fuseert met Mannesmann VDO AG en gaat verder onder de merknaam Siemens VDO Automotive AG. Tot aan de introductie van de Digitale tachograaf wordt deze merknaam gebruikt. Achter de deuren is een overname door Continental Automotive Group (AG) in voorbereiding, die in 2007 wordt afgerond. De merknaam ‘VDO’ blijft gehandhaafd. 

 
2006 - Invoering en verplichting Digitale Tachograaf 
Lees verder over de historie VDO Digitale Tachografen : hier