DSRC-module

 IJKSTAPPEN

Fig 1 - DSRC-meter

De huidige DSRC-meter controleert het juist functioneren van de tachograaf met DSRC-module van type-goedgekeurde voertuigen. In de Mobility Package gaat een ombouw komen van niet-slimme tachografen naar slimme tachografen. Het testen van de DSRC-module, na inbouw, zal aan andere eisen moeten gaan voldoen zodat controlerende instanties vanuit alle hoeken (binnen bepaalde grenzen) berichten vanuit de DSRC kunnen lezen.  Meer hierover in onze kennisbank.

Artikelnummers

  • 2910000985800 - DSRC Meter
  • 2910002034200 - DSRC Statief
  • 2910002253700 - Voedingsadapter DSRC Module
  • 2910002531000 - DSRC vervangingsbatterij

IJkstap referentie: Stap 17

Dedicated Short Range Communications (DSRC)
DSRC betreft een open protocol voor draadloze communicatie en kan een beetje vergeleken worden met WiFi. Waar WiFi vooral gebruikt wordt binnen netwerken, is DSRC vooral bedoeld voor een zeer snelle en beveiligde communicatie tussen voertuigen en bijvoorbeeld software en applicaties.
Zoals vermeld in Verordening 165/2014 - de Slimme Tachograaf - is de toepassing, zoals deze van kracht werd op 15 juni 2019, voornamelijk bedoeld voor controlerende instanties. Om er zeker van te zijn dat de betreffende instanties gegevens in de tachograaf ter controle kunnen uitlezen, dient de DSRC-module verplicht getest te worden tijdens het ijken.

 

DSRC is alleen actief tijdens het verzenden van berichten

De DSRC-meter is een hoogfrequente communicatiezender en -ontvanger voor korte afstanden. De meter wordt gevoed door een interne (oplaadbare) accu of via een externe voeding. De meter leest en verstuurt DSRC-data van en naar de DSRC-antenne van het voertuig. De DSRC-antenne is via een antennekabel verbonden met de slimme tachograaf. De communicatie tussen de DSRC-meter en de WorkshopTab gaat via bluetooth®. De WorkshopTab stuurt de testen aan en verwerkt het resultaat op het ijkrapport.

 

Het plaatsen van de DSRC-apparatuur
De zender en ontvanger van de DSRC-meter staan continu in stand-by mode om direct beschikbaar te zijn voor de Workshop Tab, als deze aangeeft de DSRC-test te willen starten. Alleen tijdens deze test is de DRSC-module actief.

Een aantal zaken om rekening mee te houden met betrekking tot de plaatsing:

  • De hoek tussen de DSRC-zender en -ontvanger mag niet meer dan 45° zijn. Wordt de hoek te scherp, dan kan het zijn dat ze elkaar niet meer detecteren.
  • De DSRC-antenne voor in het voertuig wordt bevestigd in het midden van de voorruit. Dat kan zowel aan de boven- als onderzijde zijn. De opstelling van de DSRC meter moet beide plekken dus kunnen detecteren.
    Te dicht op het voertuig plaatsen kan tot fouten leiden. Te ver weg van het voertuig plaatsen, zou eveneens tot communicatiefouten kunnen leiden. Bij gebruik van een rollenbank dient er dus gekeken te worden naar de optimale positie.
  • De DSRC-meter kan op een statief staan of op een standaard VESA-beugel gemonteerd worden.

Idealiter moet de DSRC-meter binnen een bereik van 4 tot 8 meter recht voor het voertuig geplaatst zijn, maar in ieder geval  binnen een zichthoek van 45° (let op: dit is slechts een aanbeveling). Pas de plek aan indien  de omstandigheden ertoe leiden dat het bereik toch niet afdoende is. Als de DSRC-meter op een gunstige positie tussen twee voertuigen is geplaatst, kunnen meerdere WorkshopTabs (vanaf softwareversie 4.6) een koppeling maken met één DSRC-meter, echter nooit tegelijk. 

Fig 2 - De DSRC-meter kan op een statief of op een VESA muurbeugel bevestigd worden.

 

Waar wordt bij een schouwing op gecontroleerd?

De verordening, artikel 6.3,  verplicht dat de DSRC-meter tussen 2 en 10 meter vanaf het voertuig (locatie DSRC-antenne) geplaatst wordt. Dit wordt bij de schouwing gecontroleerd. Zorg er dus voor dat de plaatsing altijd binnen dit bereik valt, met inachtname van de aanbeveling in de voorgaande paragraaf.  Voor een optimale DSRC-test wordt aanbevolen de DSRC-meter 4 tot 8 meter (binnen de grens van 45°, zie figuur hieronder) te plaatsen. 

Fig 3 - aanbevolen plaatsing van DSRC-meter

 

Plaatsing van de DSRC-antenne in het voertuig.

Bij nieuwe voertuigen valt plaatsing onder de typegoedkeuring van het voertuig. Bij schade aan de voorruit of andere schade waarbij de antenne vervangen moet worden, zal het vervangen van de antenne in de richtlijnen van de fabrikant te vinden zijn. Onderstaande informatie is ter kennisgeving hoe dit in de verordening is verwoord.


De locatie van de DSRC-antenne is in de verordening redelijk generiek omschreven. Let op de hoek van de ruit en eventuele coating op de ruit die communicatie kan verstoren. 

De omschrijving in verordening luidt: "Zo dicht mogelijk in het midden achter de voorruit op een storingsvrije plek, waarbij de antenne evenwijdig aan het wegoppervlak geplaatst moet worden (dus: recht naar voren kijkend)."

Meer details zijn te vinden in de figuren hieronder.

Fig 4 - Plaatsing van de DSRC-antenne in het voertuig

 
Alles over de DSRC testen tijdens het ijken of na een retrofit is te vinden in onze kennisbank.