DTCO - historie en wetgeving

DTCO - historie en daaraan verbonden wetgeving

In het tijdperk van de digitale tachograaf dient het voertuig van een digitale tachograaf te zijn voorzien zodra het op kenteken wordt gezet. De tachograaf representeert daarbij specifieke wetgeving (Europese verordening), die ingaat vanaf een specifieke datum. Aangezien analoge tachografen al bestonden en de basis van de verordening hetzelfde bleef, zijn bij de introductie van digitale tachografen de aanpassingen gedaan als toevoegingen in de vorm van zogenaamde "Annexen". Lees hier over de historie van VDO en de analoge tachografen.

Hieronder vindt u een overzicht van de VDO DTCO-tachografen. De dikgedrukte titel geeft aan vanaf wanneer voertuigen die op kenteken werden gezet die specifieke typen tachografen in het voertuig dienden te hebben (de DTCO-tekst linksboven op het  frontpaneel is slechts ter illustratie).

 

1 mei 2006 - Introductie digitale tachograaf - Annex 1B 

Voertuigen nieuw op kenteken dienen met een digitale tachograaf te zijn uitgerust volgens verordening (EU) 3821/85  met wijzigingen ter introductie van de digitale tachograaf volgens EC 1360/2002 (Annex 1B)

Tot aan de introductie van de slimme tachograaf vallen alle hieronder genoemde tachografen onder de eerste generatie digitale tachografen, ook wel de Gen1 tachografen genoemd. 

DTCO Versie (introductie datum)/ SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 1.0 (augustus 2005) /  01.02.17 / v10.17
DTCO 1.0a (december 2005) /  01.02.19 / v10.19

 1. Verplicht gebruik van KITAS 2

 

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 1.2 (juli 2006) SW 01.02.0E / v12.0E
DTCO 1.2a (september 2007) / SW 01.02.13 / v12.13 - Rustperiode na contact uit programmeerbaar
DTCO 1.2u (december 2007) / SW 01.02.14 / v12.14


 

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 1.3 (januari 2009) / v13.42 / 01.03.42 : Introductie 
DTCO 1.3a (maart 2009) / v13.43 / 01.03.43 : Waarschuwingsberichten volgens richtlijn 56/2006/FC
DTCO 1.3u (augustus 2010) / v13.46 / 01.03.46: Uitbreiding interfacetalen met Russisch, Oekraïens, Turks, Bosnisch, Kroatisch en Servisch

 1. Eerste DTCO die geschikt was voor Remote Download (met DLD)
 2. Introductie van grafische print (met o.a. snelheid)
 3. Direct rijden als de pas geladen wordt
 4. Introductie van waarschuwing voor verlopen pas
 5. Snellere front interface voor 3x sneller downloaden van data
 6. Aanpassing van rusttijden aan de wetgeving van dat moment
 7. Weergave van downloadstatus op het display

DTCO 1.3, introductie van de grafische print

 


 

1 oktober 2011  - Eerlijke afronding (1 minuut-regel)

Voertuigen nieuw op kenteken dienen met een digitale tachograaf te zijn uitgerust als eerste stap volgens verordening (EU) 1266/2009. "EU besluit dat digitale tachografen uitgevoerd dienen te zijn met een eerlijke afronding  (1 minuut regel )".

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 1.4 (mei 2011) / v14.20 / 01.04.20 : Introductie, 1-minuut regel
DTCO 1.4s (juni 2011) / v14.21 / 01.04.21 : OE specifieke diagnostiek vereisten (UDS)
DTCO 1.4b (september 2011) / v14.25 / 01.04.25 : Update op de 1 - minuut regel algoritme

 1. Implementatie 1 minuut-regel 
 2. Nieuw display en nieuwe pictogrammen
 3. Chauffeurskaarten downloaden zonder gebruik van de bedrijfskaart
 4. Aantal bedrijf lock-in's verhoogd van 20 naar 255
 5. Snelheid van downloaden (kaart, remote) verhoogd
 6. Verbetering van grafische prints
 7. Verbeteringen op het manuele invoerproces om gebruiksgemak te verbeteren
 8. Manuele invoer op basis van lokale tijd ipv UTC tijd
 9. Invoeren separate activiteiten tussen het moment van kaartuitvoer en kaartinvoer
 10. Verplicht gebruik KITAS 2+
 11. Diagnostiek via UDS ipv K-Line vanaf 1.4s

 

DTCO 1.4 - Eerlijke afronding gaf tot zeker 45 minuten per dag extra rijtijd.

 


 

1 oktober 2012  - Tweede onafhankelijk snelheidssignaal (IMS)

 Voertuigen nieuw op kenteken dienen met een digitale tachograaf te zijn uitgerust als tweede stap volgens verordening (EU) 1266/2009. "EU besluit dat digitale tachografen op voertuigen > 3.5 ton dienen uitgerust te zijn met een tweede onafhankelijk snelheidssignaal IMS". De DTCO 3.0 zal de laatste tachograaf zijn die volledig geproduceerd wordt volgens (EU) 3821/85.

 

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 2.0 (juni 2012) / v20.30 / 02.00.30 : Introductie, IMS als tweede onafhankelijke snelheidssignaal
DTCO 2.0a (september 2012) / v20.39 / 02.00.39 : Upgrade versie van DTCO 2.0 met eerste 'generatie' VDO Counters
DTCO 2.0U1 (januari 2013) / v20.43 / 02.00.43 : Customized boot/trein algoritmes

 1. Verplicht IMS-signaal als tweede onafhankelijk snelheidssignaal (of via CAN)
 2. Verplicht gebruik van KITAS 2+ sensors
 3. Introductie VDO counters (vanaf 2.0a), via licentiecode te activeren
 4. Na contact "uit" kan tot gedefinieerd tijdstip nog via de CAN bus remote worden uitgelezen (voorheen alleen mogelijk via front interface).
 5. Tweede CAN op C-plug

 


 

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 2.1 (juli 2013) / v21.10 / 02.01.10 - Introductie, standaard versie met VDO Counters
DTCO 2.1a (oktober 2015) / v21.17 / 02.01.17 - VDO Counter uitbreidingen en aanscherpingen

 1. Officiele introductie van (verbeterde) VDO counters - via licentiecode te activeren
 2. Mogelijkheid van opnemen en bewaren van positiedata
 3. Gestandaardiseerd voedingmanagement op CAN 1 en 2 voor ADR Zone 1 tachografen
 4. Menuverbeteringen, inclusief begin- en eindlandselectie 
 5. Aanpassingen boot/trein voor boordcomputers die gebruik maken van de ISOREplus-functionaliteit

DTCO 2.1 - VDO Counter functionaliteit

 


 

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 2.2a (september 2015)  / v22.23 / 02.02.23 - Introductie

 1. Modern frontpaneel
 2. Verbeterde VDO counterinformatie, berichten en CAN-interfacecommunicatie
 3. Boot/trein-berekening volgens nieuwe standaard ISORE2
 4. Multi-bemanning toegevoegd volgens nieuwe standaard ISORE2
 5. CAN bericht logging
 6. Automatische technische print bij kalibratie
 7. 30% snellere data download
 8. Toevoeging kalibratie blok (6) indien IMS is uitgeschakeld
 9. Dubbele verzegeling

DTCO 2.2 - Dubbele verzegeling


 

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTC0 3.0 (oktober 2017) / v30.37 / 03.00.37 - Introductie
DTCO 3.0a (April 2020) / v30.41 / 03.00.41 - Dagelijkse print via menu (weer) in te stellen, DTCO versie opvraagbaar

De DTCO 3.0 is te verkrijgen als Standaard en Classic variant

 1. In lijn met gewichtsreductiedoelen van voertuigfabrikanten (50% lichter) en tot > 50% minder stroomverbruik
 2. Verbeterd display ("negatief" display) leesbaarheid, ook als contact uitstaat.
 3. Nieuwe en verbeterde printer
 4. Verbeterde kaartleessnelheid en massageheugen datadownload snelheid, ook bij dubbele bemanning
 5. Platform tachograaf design voor gestandaardiseerde reserve onderdelen
 6.  DTCO wordt wakker 2 minuten voor het aflopen van wettelijke 45 minuten rust
 7. Vereenvoudigde bediening
 8. Gereduceerd stroomverbruik in stand-by mode
 9. DTCO versie en Software versie  via menu op te vragen (vanaf 3.0a)

 

15 juni 2019 - Annex 1C (1e versie slimme tachograaf)

Voertuigen nieuw op kenteken dienen met een slimme digitale tachograaf te zijn uitgerust volgens de nieuwe verordening (EU) 165/2014. "EU besluit dat digitale tachografen op voertuigen > 3.5 ton dienen uitgerust te zijn met GNSS als onafhankelijk snelheidssignaal en het kunnen uitlezen van afstand van voertuigspecifieke parameters door controlerende instanties". 

In de markt kenmerkt men deze generatie tachograaf  als de  GEN2v1 tachograaf.

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 4.0 (Juni 2019)/  04.00.42/ v40.42
DTCO 4.0e (Januari 2021) / 04.00.72 en 04.00.73  / v40.72 en v40.73 

De DTCO 4.0(e) is te verkrijgen als classic en standaard variant

 1. GNSS als onafhankelijk snelheidssignaal
 2. DSRC-module en antenne voor controles op afstand 
 3.  Positieregistratie van 3 uur cumulatieve rijtijd
 4. Positieregistratie begin- en eindland
 5. ITS interface (facultatief)
 6. Verplichte administratieve registratie serienummers Kitas en Kitaszegels
 7. Nieuwe bestuurders-, werkplaats-, controle- en bedrijfskaarten (Gen2v1 kaarten, maar ook wel Gen2 kaarten genoemd)
 8. KITAS 4.0 

  


 

21 augustus 2023 - Annex Cv2 (2e versie slimme tachograaf)

Voertuigen nieuw op kenteken dienen met een digitale tachograaf te zijn uitgerust volgens aanpassing (EU)2018/502 op de verordening (EU) 165/2014. "EU Mobility Package-besluit waar laad-en losacties geïdentificeerd dienen te worden, landgrenspassages gedecteerd en geregistreerd dienen te worden en GNSS-positie authenticatie vereist is. Tevens is het aantal controleberichten dat van afstand door controlerende instanties wordt gelezen uitgebreid".

In de markt kenmerkt men deze generatie tachograaf  als de  GEN2v2 tachograaf.  
Transitietachograaf: Omdat EUSPA het authenticatie protocol niet officieel heeft vrijgegeven, zal de eerste versie van de DTCO 4.1 de authenticatie negeren, maar wel simuleren dat het heeft plaatsgevonden. Zodra de EUSPA de authenticatieapplicatie vrijgeeft, zal het OSNMA protocol in de nieuw te produceren DTCO tachografen  geactiveerd worden (DTCO release nummer wordt dan bekend gemaakt).

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 4.1 (Augustus 2023)/  04.01.26/ v41.26

 1. Transitietachograaf
 2. Geïntegreerde NUTS niveau 0 map met landgrensovergangen. 
 3. Verplichting tot het kunnen updaten van tachograaf software en digitale kaart 
 4. Gebruik van Galileo positieauthenticatie (OSNMA) - nog niet actief op " transitie tachograaf" 
 5. Interne snelheids-/bewegingssensor
 6. Low Energy Bluetooth  5.0 (of hoger) verplicht
 7. Bidirectionele ITS-interface verplicht
 8. Registratie laad-/losmomenten
 9. Registratie standaard vervoertype
 10. Voldoen aan UNECE cyber security voor automotive
 11. Nieuwe Gen2v2 bestuurders-, werkplaats-, controle- en bedrijfskaarten.

 

DTCO Versie / SW op scherm / SW op Technische Print
DTCO 4.1a (Verwacht Q4)

 1. Officieel gebruik van Galileo positieauthenticatie (OSNMA) 

 

100 Jaar tachograaf

Vind een historisch overzicht in onze 100 jaar tachograaf publicatie. Download hem hieronder