Support

Kalibratiereden "80"

In de installatiehandleiding van de DTCO is te lezen dat het fabrikantspecifieke blok altijd wordt beschreven indien een verzegeling wordt gewijzigd bij een reeds geactiveerde DTCO 4.x.  Dit verklaart meteen waarom het blok niet aanwezig is bij een OE-tachograaf, maar wel bij een universele tachograaf. Zie voor meer uitleg hierover onder het onderstaande plaatje.

Het is overigens niet verplicht om bij een initiële kalibratie een fabrikantspecifiek blok (80) op de technische print te hebben.

 

Figuur 1 - Kalibratiereden 80 in installatiehandleiding 

 

Bij OE-tachografen: géén blok (80)

 • Bij OE-voertuigen zijn de voertuigspecifieke parameters reeds aanwezig in een ongekalibreerde en ongeactiveerde tachograaf. De procedure voor een nieuwe OE-tachograaf is de volgende:
  • voer de werkplaatskaart in
  • voer een 1e kalibratie uit (“Activatie met 1e kalibratie”)
  • werp de werkplaatskaart uit. Bij het uitwerpen worden alle ijkgegevens in de tachograaf geschreven en wordt de tachograaf geactiveerd.
   • Omdat de ijking gebeurde voor de activatie, wordt géén blok (80) weggeschreven.
   • Op de technische print staan blok (1), (2) en (3)


Bij universele tachografen: wél blok (80)

 • Bij universele tachografen dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd nadat de tachograaf van het juiste universele bestand is voorzien:
  • activeer eerst de tachograaf door de werkplaatskaart in te voeren en dan direct weer uit te werpen.
   • Belangrijk: Indien een universele tachograaf geijkt wordt zoals bij de hierboven beschreven OE- tachograaf (denkend dat deze door de fabrikant reeds is voorgeprogrammeerd), dan wordt na uitwerpen van de werkplaatskaart alleen blok (1) geschreven en niet blok (2) en (3). En dat is niet toegestaan. Activeer dus altijd eerst de tachograaf met deze actie.
  • voer de werkplaatskaart opnieuw in
  • voer de ijking uit (“Activatie zonder 1e kalibratie”)
  • voer na de ijking de werkplaatskaart in. De gegevens worden weggeschreven.
   • omdat de ijking gebeurde na de activatie, wordt er wel een blok (80) weggeschreven.
   • op de technische print staan blok (1), (2), (3) en blok (80)


Herkalibratie

Bij een herkalibratie wordt een verzegeling altijd vernieuwd en is het fabrikantspecifieke blok (80) op de technische print derhalve altijd van toepassing.