Standaard Universeel Programmeren

Het programmeren is voltooid

Stap 16 - Het programmeren is voltooid
(Het programmeren is gelukt. Maak hieronder je volgende keuze)

Programmeren is succesvol

Toelichting:

  1. Indien je een ijking uitvoert direct na een retrofit is er een complete kalibratiekit hiervoor verkrijgbaar (meer hier)
  2. Noot: Het is mogelijk dat bij sommige merken de tachograaf niet herkend wordt omdat de VIN/Merk nummer nog ontbreekt. Lees hiervoor de (beschikbare) procedures op de Retrofit Startpagina (deze staan onderaan)

 

 Maak je volgende keuze

Ga door met de DSRC Installatie Wizard   Ga door met voertuig kalibreren   Ga terug naar de tachograaf vervang procedures

 

Verkeerde bestand geprogrammeerd?
Geen nood, zet tachograaf eerst terug naar de basis instelling en programmer daarna alleen de nieuwe parameters opnieuw. Schrijf geen wettelijke parameters als er al geijkt is, bij aanpassing van wettelijke parameters moet het voertuig opnieuw worden gekalibreerd. 

VDO Reset