DTCO Reset voor Universele Tachografen

Wanneer de universele DTCO te resetten?

 1. Een universele tachograaf die verkeerd geprogrammeerd is, dient altijd eerst gereset te worden naar de originele fabrieksinstellingen voordat een andere bestand naar de tachograaf wordt weggeschreven.  Verkeerd geprogrammeerde parameters blijven namelijk in de tachograaf als er een andere bestand overheen (of erbij) wordt geschreven.
 2. DTCO Reset kan niet worden gebruikt  bij OE tachografen. 
 3. Wettelijke parameters worden niet overschreven (indien een voertuig al geijkt is, ga na een VDO Reset niet naar het tachograaf vervangen menu, maar alleen naar  het menu [TCO Parameters] [Universele Parameters] om het nieuwe bestand in de tachograaf te programmeren. Universele voertuigbestanden (en geldt ook voor de Reset-bestand) overschrijven geen wettelijke parameters.

 

Procedure.

1. Universele Tachograaf terugzetten naar 'fabrieksinstellingen'

 1. Ga naar het menu [TCO Parameters] - [Programmeren Universele DTCO]

 

 1. Uit de beschikbare bestanden om te programmeren, kies het bestand in het uitklap menu 'VDO Reset' (1).  Deze wordt vervolgens bovenin vertoond (2).
 2. Programmeer deze vervolgens in de tachograaf (programmeert de tachograaf terug naar universele fabrieksinstellingen) door op 'Zenden'(3) te drukken.

 

2. Juiste bestand terugplaatsen in de tachograaf

 1. Blijf in het huidige menu [TCO Parameters] [Programmeren Universele DTCO]
 2. Selecteer het juiste voertuigbestand van het desbetreffende merk, waarbij het bestandsnaam bestaat uit:
 • [1381.xxxxxxx][Voertuig type Omschrijving]
 1. Om het juiste bestand te kiezen geldt voor de 1381 nummer het volgend. Controleer dit, tezamen met de omschrijving of de juiste bestand is gekozen.
 • 1381.1xxxxxx: non-ADR bestand
 • 1381.2xxxxxx: ADR Zone 2 bestand
 • 1381.4xxxxxx: ADR Zone 1 bestand

In onderstaand voorbeeld wordt een non-ADR DAF voertuigparameter bestand gekozen:

 

Toch het verkeerde bestand geprogrammeerd?

Geen nood. Herhaal de stappen zoals deze hierboven beschreven staan:

 1. Voer eerst de VDO Reset uit (doe dit altijd omdat oude, wellicht foutieve parameters niet uit de tachograaf verdwijnen)
 2. Programmeer daarna de juiste bestand