DSRC Installatie Wizard

Beoordelen testresultaat 

Stap 7 - Wat is een goed testresultaat?

  1. Lees de informatie na het schermvoorbeeld goed door (Noot: het scherm is versimpelde weergave)
  2. Druk op de blauwe knop "Volgende"  om door te gaan.

DSRC Keurgrens

Noot:

Continental/VDO streeft naar een zo goed mogelijke installatie.  Momenteel voorziet geen enkele wetgeving in de eisen met betrekking tot het installeren van een DSRC-module bij het vervangen van een tachograaf. Continental/VDO streeft naar een keurgrens van minimaal 90% bij elke meting, met 3 verschillende hoeken (en een afstand tussen 5 en 10 meter), om enige zekerheid te bieden aan de transporteur. Tenslotte wordt geadviseerd om de gemeten resultaten uit te printen en op te slaan tezamen met het ijkcertificaat.

Uiteindelijk is de werkplaats is vrij om te kiezen hoe er gemeten wordt en of men het resultaat zelf acceptabel vindt. In bovenstaand voorbeeld mag men naar eigen inzicht het resultaat van 57 uit 100 ook goed vinden.