DSRC Installatie Wizard

Testuitkomst bevestigen

Stap 8 - Bevestig de uitkomst van de DSRC test(en)

  1. Lees de informatie na het schermvoorbeeld goed door.
  2. Druk op de blauwe knop  "Creëer"  om door te gaan.

DSRC Installatietest bevestigen

Hiermee bevestigt de technicus dat hij het eens is met de DSRC testresultaten:
de DSRC-metingen waren juist en er zijn geen DSRC storingen op de tachograaf gemeld.

  1. Bevestig beide opties met OK

Maak een bevestigingsprint van de DSRC-testen

Een werkplaats kan een rapport van de DSRC-testen uitprinten. Het advies is dit altijd te doen en het resultaat bewaren bij de ijkcertificaten/rapporten. Druk daarvoor op de knop CREËER.