DSRC Installatie Wizard

Montage van de module

Stap 3 - Waarom een goede DSRC montage gewenst is.

  1. Lees de informatie na het voorbeeld goed door.
  2. Druk op de blauwe knop "Volgende"  om door te gaan.

Belangrijkheid van een juiste installatie

 Belangrijk

Controle vindt veelal plaats langs de weg (beperkt aantal rijstroken) of op een viaduct (meerdere rijstroken) en altijd onder een bepaalde hoek. Indien voertuigen door controlerende instanties niet uitgelezen kunnen worden, vergroot het de kans ze als “verdacht” worden gekenmerkt en vervolgens aangehouden worden. Om dit te voorkomen dient de DSRC-module installatie goed getest en gecontroleerd te worden. 

RDW handboek

De wetgeving voorziet helaas nog niet op juist installeren en correcte werking van DSRC modules/antennes. Het RDW handboek voorziet momenteel alleen in het juist kalibreren van het voertuig en wordt alleen een functionele DSRC test uitgevoerd (éénmalig). Continental geeft daarom alleen advies om de installatie zo betrouwbaar mogelijk uit te voeren zodat de transporteur er geen hinder van ondervindt.