DSRC Installatie Wizard

Montagetips

Stap 4 - Tips voor een goede montage van de DSRC-antenne/-module

  1. Lees de informatie na het schermvoorbeeld goed door.
  2. Druk op de blauwe knop  "Volgende"  om door te gaan.

Tips voor een juiste DSRC antenne/module installatie

  1. Bevestig tijdelijk de DSRC-antenne/-module volgens richtlijnen van de fabrikant van het voertuig. Als deze niet beschikbaar zijn, houd dan de adviezen aan zoals hieronder vermeld. 
  2. Test de voorlopige installatie eerst alvorens definitief te monteren.

 

 Plaats de antenne of module: 

  1. zichtbaar en altijd op het raam. 
  2. op ± 2 meter boven het wegdek in het midden van de voorruit (vaak onderzijde raam).
  3. niet op een plek waar metaal in het raam zit (bijvoorbeeld zonwerende vlakken, geblindeerd gals, warmtewerende folie).
  4. zoveel mogelijk parallel aan het wegdek.