Standaard Universeel Programmeren

Programmeren Wettelijke, TCO en CAN parameters

Stap 15 - Programmeren Wettelijke, TCO en CAN parameters
(klik op de onderste knop "Zenden" om deze te programmeren)

 

Toelichting:

  1. In stap 7 waren de Wettelijke, TCO en CAN parameters (voor zover elke bestaat bij de oude tachograaf) uitgelezen. Nadat in de vorige stap de voertuigspecifieke parameters waren geprogrammeerd (de tachograaf gedraagd zich nu als het ware als een "OE" tachograaf) worden de Wettelijke, TCO en CAN parameters eraan toegevoegd.
  2. Noot: Let op dat elke universele tachograaf geen enkele van deze twee parametersets mag ontbreken.