DSRC-Modules

Intern of extern

DTCO 4.1 - Interne DSRC-Module

De DTCO 4.1 gebruikt standaard de interne DSRC-module. In de standaard configuratie wordt er dus een DSRC-antenne aangesloten op de FAKRA-aansluiting op de achterzijde (zie figuur hieronder).

Het is ook mogelijk dat de DTCO 4.1 geconfigureerd wordt voor het aansturen van een externe DSRC-module. In dat geval moet de DSRC-antenne losgekoppeld worden van de Fakra-aansluiting. 

Fig 1. DTCO gebruikt standaard de interne DSRC-module. De DSRC-antenne wordt achter op de rode Fakra-aansluiting aangesloten.

Voor de universele DTCO 4.1 zijn de volgende DSRC- antennes en -kabels beschikbaar:
A3C1056220021  - DSRC-antenne
AAA2371330021 - Beschermkap DSRC-antenne
2910002313000  - Kabel 3 meter
2910002313100  - Kabel 4 meter
2910002313200  - Kabel 6 meter 

 

Externe (Stoneridge) DSRC-Modules

Indien een voertuigfabrikant een externe DSRC-module hanteert, dient deze aangesloten te worden op de juiste CAN-aansluiting op de tachograaf.  Indien besloten wordt over te gaan naar de interne DSRC-module van de DTCO 4.1, dan dient een reeds geinstalleerde externe DSRC-module van de voertuig-CAN te worden losgekoppeld. Dit om CAN-conflicten en dubbele DSRC -berichten te voorkomen.

De juiste externe DSRC-Module

Gen2v1 Externe modules kunnen slechts 19 RTM-berichten versturen. Het is verplicht om een Gen2v2 externe DSRC-module te programmeren of te installeren. Vanaf VDO WorkshopTab software versie 4.11 is het ook mogelijk de externe DSRC-module te programmeren. Deze Gen2v2 DSRC-module kan ook separaat worden aangeschaft.  De juiste Gen2v2 externe DSRC-modules staan hieronder vermeld.  Staat het hier niet tussen (Let op: een revisie kan wel een hogere getal zijn), dan heb je vermoedelijk nog een Gen2v1 module.

Versie Revisie Merk Configuratie
21 R07 MAN 0 Ω
22 R08 MAN 120 Ω
25 R08 SCANIA 500 kbps
26 R06 SCANIA 250 kbps
31 R04 MERCEDES 500 kbps
32 R04 MERCEDES 500 kbps
35 R04 DAF 24V, 250kbps, 120 Ω
11 R12 UNIVERSEEL 12V, 250kbps, 0 Ω
40 R07 UNIVERSEEL 24V, 250kbps, 120 Ω
41 R05 UNIVERSEEL 12V, 250kbps, 120 Ω

 

Hoe wordt je DSRC Module kit geleverd?

Afhankelijk van waar de DSRC module kit van betrokken wordt (OE, Casu of Universele CAN Kit) kan deze geleverd worden met een A-Can (vaak OE), C-Can  of C2-CAN (Universele Stoneridge kit). Koppel de externe DSRC module aan de juiste CAN aansluitingen volgens instructies van de voertuigfabrikant en stel de CAN poort juist in tijdens de DSRC retrofit procedure. Let op dat C2-CAN alleen beschikbaar is op Stoneridge Tachografen.

 

Bevestig pas definitief na het testen 

Bevestig de DSRC antenne of module tijdelijk op de gewenste plek (lichte dubbelzijdige tape). Het wordt aangeraden de definitieve bevestiging pas na een succesvolle test te doen.


 

Let op!

Wordt er besloten om géén gebruik te maken van een bestaande externe DSRC-module maar van de interne DSRC-module (met externe antenne), koppel dan te allen tijde de externe DSRC-module los van de voertuig CAN-bus. Dit ter voorkoming van storingen en foutieve meldingen tijdens het testen van de installatie.

Als geen gebruik wordt gemaakt van de interne module + antenne maar van een externe DSRC-module, koppel dan ook de externe antenne los van de Fakra-aansluiting.