DSRC Installatie Wizard

Definitieve bevestiging van module/antenne

Stap 10 - Bevestig de DSRC-module/-antenne definitief

  1. Bevestig de DSRC module/antenne nu definitief. Lees aandachtig de punten onder het plaatje.
  2. Het programmeren en installeren van de DSRC is nu volbracht. Ga door met het kalibreren van het voertuig.
    Door op het plaatje te klikken kom je in het kalibratieoverzicht.

Ga door met Kalibreren van het voertuig

 

 

Hieronder zijn er nog enkele tips voor kalibratie na een retrofit.

  1. De RDW hanteert slechts één kalibratieproces. Alle aspecten, waaronder ook de manipulatiecheck en rapport van de verwijderde tachograaf.   
  2. Bij het vervangen van de tachograaf dient ook de KITAS-bewegingssensor vervangen te worden. De nieuwe dient een KITAS 4 te ziijn.
  3. Na het kaliberen dient het land van kalibratie + datum + tijd op de technische print te staan. Indien de GNSS-locatie correct is uitgevoerd moet nog minimaal 2 minuten gewacht worden tot het land is bepaald (verordening: na een nieuwe landdetectie mag de tachograaf dit de eerste 120 seconden niet registeren). 
  4. Gebruik tijdens kalibreren geen lange verlengkabel voor de workshop link. Deze kan als een antenne gaan werken en daarmee  het signaal en het kalibratieproces verstoren.
  5. Verleen extra service aan de chauffeur door te helpen met extra informatie. Ook voor de chauffeur is de tachograaf nieuw (zie meer hier).
  6. Als het koppelen met een nieuwe KITAS 3x is mislukt dan kan men deze niet meer uitvoeren (veiligheidsbegrenzing). Om weer 3 nieuwe koppelpogingen te activeren dient de werkplaatskaart eerst uit de tachograaf gehaald te worden en daarna weer opnieuw ingevoerd.