Mobility Package

Wat is Mobility Package?

Het EU-mobiliteitspakket is een verzameling initiatieven die zorgen voor grote veranderingen in de EU-regels en -voorschriften voor het wegtransport. Als onderdeel van de Mobility Package (het mobiliteitspakket I) is een nieuwe reeks regels voor de wegvervoersector in de hele EU van toepassing geworden. Het pakket is essentieel om een goede tenuitvoerlegging en handhaving van de wetgeving inzake wegvervoer te waarborgen en een evenwicht te vinden tussen de sociale bescherming van chauffeurs en de vrijheid van exploitanten om grensoverschrijdende vervoersdiensten aan te bieden. Om de sector te helpen deze regels correct toe te passen, hebben de diensten van de Commissie een eerste reeks richtlijnen opgesteld, die waar nodig geleidelijk zullen worden aangevuld.

Wat betekent dit voor jou als chauffeur en voor jouw werkgever?

U mag in het buitenland maximaal drie commerciële ritten na elkaar maken. Daarna moet u weer terug naar huis. Alle activiteiten die u verricht en die na 24 augustus 2023 in heel Europa (op afstand) ook gecontroleerd worden, zoals laden en lossen, moet u ingeven op de nieuwe DTCO 4.1 tachograaf. Bovendien moet een vrachtauto elke 8 weken terug naar het bedrijf in het land waar hij vandaan komt. Er gelden in heel Europa dezelfde maximale rijtijden en minimale rusttijden. U en uw baas moeten zich aan alle nieuwe regels houden en daarvoor is er de tachograaf. Als u die goed gebruikt, voorkomt u boetes.

Wat doet VDO Werkplaats voor u betreft Mobility Package

Wij leveren niet alleen tachografen onder de merknaam VDO (van oudsher bekend als de maker van de tachograaf) maar ook alle andere apparatuur en software die u nodig heeft bij de tachograaf. Bent u een transporteur en heeft u vrachtauto’s met tachografen, of heeft u een werkplaats die tachografen ijkt? Wij helpen u met onze jarenlange kennis, ervaring en natuurlijk de beste producten. Daar kunt op vertrouwen en zo bent u ook niet afhankelijk van allemaal verschillende leveranciers. 

mobility package

Wat heeft u nodig als VDO Werkplaats

De Mobility Package brengt voor uw werkplaats grote omzetkansen met zich mee. Er moeten bijvoorbeeld veel retrofit-tachografen worden ingebouwd en geijkt. Het ijken is wettelijk verplicht en moet iedere twee jaar herhaald worden. Het zorgt ervoor dat de tachograaf alle verplichte gegevens, zoals de afgelegde afstand, rijtijd, rustpauzes en grensovergangen, op de juiste manier blijft vastleggen. Het proces voor het inbouwen en ijken in een werkplaats moet snel en efficiënt verlopen, zodat de vrachtauto's van uw klanten niet te lang stilstaan. Immers, alleen als ze rijden, kan er geld mee verdiend worden.

Voor het ijken van tachografen heeft u speciale werkplaatsapparatuur nodig en bij voorkeur ook een werkplaatscontract. Een van de vele voordelen van zo'n contract is dat u gebruik kunt maken van de handige VDO tablet-PC, de "WorkshopTab". Deze tablet leidt u via de kalibratiewizard stap voor stap door het hele ijkproces. U kunt zo echt niets vergeten en bent verzekerd van de beste kwaliteit ijkingen. Bovendien helpt de Retrofit Wizard op de WorkshopTab u om de verplichte retrofit stap voor stap op de juiste wijze uit te voeren.

Als u een VDO werkplaatscontract heeft en mocht de WorkshopTab onverhoopt een keer kapot gaan doordat iemand hem per ongeluk laat vallen, dan kunt u erop rekenen dat u binnen 48 uur een vervangende ontvangt van ons. Zo kunt u uw werkzaamheden snel vervolgen en kunnen de vrachtauto's van uw klanten weer ingezet worden voor datgene waar ze voor bedoeld zijn: transport om geld mee te verdienen.

Voor de benodigde kennis van uw monteurs en tachograaftechnici biedt de VDO Academy uitgebreide trainingen. Hiermee beschikt u altijd over de benodigde actuele kennis. Kies dus voor één leverancier, in dit geval ook nog eens de maker van de tachograaf. Wel zo handig!

Zorgeloos naar de Mobility Package

Met de retrofitverplichting vóór eind 2024 brengt dit vele nieuwe werkzaamheden met zich mee. Op basis van historische ijkgegevens brengt de VDO WorkshopTab alle benodigde materialen in kaart, zodat u ze tijdig kunt bestellen. De geïntegreerde retrofitwizard begeleidt uw monteurs stap voor stap bij een ombouw. Met het oog op toekomstige updatemogelijkheden is er een betrouwbare VDO updatekabel. Kortom, VDO Werkplaats helpt u om zorgeloos het tijdperk van de Mobility Package in te gaan.