RDW: altijd manipulatiecontrole

Ook bij de retrofit moet je deze uitvoeren

Belangrijke informatie van de RDW voor werkplaatsen

“We krijgen vanuit onze steekproefcontroleurs en bedrijfscontroleurs signalen over de manipulatiecontrole bij het retrofit van een tachograaf. Blijkbaar leeft de gedachte dat de manipulatiecontrole niet hoeft te worden uitgevoerd bij montage van een nieuwe tachograaf (retrofit).

Dit is een misvatting. Bij alle werkzaamheden aan de tachograaf moet je de installatie controleren op manipulatie.Dus ook bij het vervangen moet de complete tachograafinstallatie op de gebruikelijke wijze worden gecontroleerd op manipulatie. Dat wil zeggen een gebeurtenissenprint en technische print maken van de “oude” te vervangen tachograaf.

De gegevens op deze technische print van het laatste geregistreerde kalibratieblok (blok 2,3 of 4) moeten in overeenstemming zijn met de gegevens op de installatieplaat.

Daarnaast moeten alle voorvallen en fouten sinds de laatste kalibratie op de print-out “gebeurtenissen” worden gecontroleerd op manipulatie. Bij een steekproef controleren we hierop. Is er o.a. een geveronderbreking zichtbaar, dan moet altijd een manipulatiemelding van deze oude tachograaf zijn gedaan aan de RDW.

Bij het archiveren van de documenten moet bij de registerkaart de print-out “gebeurtenissen” van de oude tachograaf en de laatste technische print van de nieuwe gemonteerde tachograaf worden gearchiveerd.”

--> Houd hiermee rekening en voorkom problemen bij een steekproef.