Support

Het jaar van de Mobility Package

1.  De start van een belangrijk jaar

2023 belooft een spannend jaar te worden, met de introductie van de tweede generatie slimme tachograaf. Dit is de eerste stap in een groot aantal verplichte veranderingen die in de komende jaren voor al het  internationale vrachtverkeer gaan gelden. Continental-VDO is al volop bezig met alle noodzakelijke voorbereidingen om de overgang voor VDO werkplaatsen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

2. De DTCO 4.1 komt er aan

Vanaf 21 augustus 2023 is het verplicht voor alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet (en die tachograafplichtig zijn) dat ze worden uitgerust met de tweede generatie slimme tachograaf, DTCO 4.1.

Alle veranderingen van de tachograaf voor werkplaatsen en transporteurs vind je terug op dit handige overzicht.

 

3. Optimaal geïnformeerd aan de slag met de Mobility Package

Werkplaatsen die optimaal voorbereid willen zijn op de veranderingen die de Mobility Package met zich meebrengt schrijven zich nu al in voor een Continental DTCO 4.1 Expert training. Tijdens deze  training worden alle (deels nieuwe) werkzaamheden met betrekking tot het activeren en kalibreren van de nieuwe DTCO 4.1 haarfijn uitgelegd. Zo kan in de praktijk veel tijd bespaard worden bij ijkingen. Aanmelden is nu al mogelijk op de site van VDO Academy. Alle inschrijvers worden op de hoogte gebracht zodra de definitieve trainingsdata bekend zijn.

 Aanmelden voor de DTCO 4.1 Expert Training

 

4. Op tijd voorbereid voor alle retrofit-acties

We sluiten deze eerste editie af met het statement ‘een goede voorbereiding is het halve werk’. De Mobility Package vraagt om een doordachte lange termijnplanning van de gehele logistieke keten. Vanwege de enorme variatie in voertuigen en de daarmee samenhangende verschillende configuraties van tachografen en KITAS sensors is het belangrijk de complete keten te bewaken, zodat op het moment suprême alle benodigde onderdelen en tachografen beschikbaar zijn. Zowel bij leveranciers van onderdelen als bij Continental en de werkplaatsen zelf: iedereen heeft belang bij een precieze planning zodat onderdelen tijdig aanwezig zijn.

Tijdens een ijking wordt nu automatisch alles in kaart gebracht en daarbij is er één belangrijke parameter bijgekomen. Deze geeft, met betrekking tot de verordening, aan of het gaat om een voertuig dat nationaal of internationaal opereert.
Aan het begin van elke kalibratie is er de mogelijkheid om dit in de kalibratiewizard van de VDO WorkshopTab te selecteren. Zie de onderstaande afbeelding.

Na elke kalibratie worden momenteel al de volgende gegevens opgeslagen:

- internationaal rijdend ja of nee
- merk en type van het voertuig
- VIN-nummer
- KITAS-serienummer
- DTCO-versie

Voor een soepele transitie tot in 2026, wanneer retrofits een belangrijk onderdeel worden, is het van belang dat vanaf nu alle voertuiggegevens goed geregistreerd worden. Alleen zo kan de logistieke keten op tijd worden ingeregeld en komen er geen verrassingen als een werkplaats een bestelling opgeeft.


Bekijk hier de tijdlijn voor de Mobility Package