Support

Introductie: Mobility Package

1. Introductie van de Mobility Package

De invoering van de Mobility Package, met als hoofddoel het creëren van een gelijk speelveld voor transporteurs, heeft vooral met de cabotageregelingen en de terugkeerplicht aardig wat teweeggebracht bij transporteurs. Voor werkplaatsen komen er eveneens veel veranderingen, die gelukkig ook veel kansen bieden.
Daar gaan we in dit artikel verder op in.


2. Welke mijlpalen zijn er in de komende jaren?

De eerstvolgende mijlpaal is 21 augustus 2023. Dan moeten alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet zijn uitgerust met de nieuwe, tweede generatie slimme tachograaf. Bij VDO is dit de DTCO 4.1. In de twee jaren daarna worden vervolgens, voor internationaal transport, de niet-slimme tachografen en de eerste generatie slimme tachograaf uitgefaseerd en verplicht vervangen. En de grootste verandering komt in juli 2026, met een tachograafplicht voor voertuigen > 2,5 ton.
De komende jaren bieden dus veel mogelijkheden voor werkplaatsen!
In de onderstaande video vind je een overzicht van de complete Mobility Package-tijdlijn, waarin je onder andere ook ziet wat er vanaf 21 augustus 2023 allemaal op de gehele bedrijfstak af gaat komen.

Download hier de poster met de complete tijdlijn.

 

3. Dringend advies: breng je kennis tijdig op peil

Er verandert echt veel. Om je goed voor te bereiden op alle komende veranderingen is het dan ook zaak dat je op tijd de benodigde kennis verzamelt. Kies bijvoorbeeld voor een Expert-training bij de VDO Academy, zodat je als werkplaats weet waar het om draait en zonder problemen kunt omgaan met alle veranderingen.  


4. Wat gaat er allemaal veranderen?

Begin op tijd en wees goed voorbereid 

Ben je als werkplaats in het bezit van een WorkshopTab dan kun je je nu al gaan voorbereiden op een zo soepel mogelijke overgang naar de tweede generatie slimme tachograaf. Het is verstandig al te beginnen met het verzamelen van de gegevens van alle voertuigen die in je werkplaats komen voor een her-kalibratie. Leg tijdens een kalibratie ook meteen vast of een voertuig nationaal of internationaal gebruikt wordt (door het aan te vinken tijdens de kalibratie). Alle gegevens worden opgeslagen in een speciale Mobility Package-database waar je als werkplaats al je informatie uit kunt halen en die je helpt bij het tijdig bestellen van de juiste materialen. Continental kan er dan voor zorgen dat ze ook echt op voorraad zijn als je ze nodig hebt.


Positie authenticatie en de digitale kaart

Sinds de  invoering van de cabotageregeling worden landsgrenzen geregistreerd. Als werkplaats moet je controleren of de juiste digitale kaart aanwezig is en zo niet dan moet je dit aanpassen.
Het land van (her)kalibratie wordt eveneens opgeslagen en er moet een controle worden uitgevoerd of de posities door het Galileo-systeem (OSNMA) geauthentiseerd worden.
Verder moet onderzocht worden of de interne tachograafklok niet teveel afwijkingen vertoont, want deze klok is benodigd tijdens de authenticatie.

Figuur 1 - Positieauthenticatie via Galileo door middel van het OSNMA protocol


Laadtypes

Als werkplaats ben je verantwoordelijk voor de identificatie van het standaard laadtype van het voertuig. Je bent bovendien de enige die dit mag aanpassen.
Het komt als nieuw veld op de installatieplaat te staan. De meest ingegeven laadtypes zijn overigens goederen of passagiers. 

Figuur 2 -  De nieuwe tachograafsymbolen voor goederen en passagiers (klik op figuur om pictogrammen te downloaden)


Nieuwe onafhankelijke bewegingssensor

Naast de KITAS en GNSS zal nog een extra sensor onderzocht moeten worden: een onafhankelijke interne motionsensor.


Verplichting nieuwe interfaces (Bluetooth, ITS, DSRC)

Voor slimme tachografen wordt bluetooth verplicht, net als de ITS interface (die op de eerste generatie slimme tachografen nog facultatief was). Beide aanpassingen zullen aan de lijst met kalibratiestappen worden toegevoegd.

Daarnaast wordt het aantal berichten op de DSRC uitgebreid die op de nieuwe tachograaf extra gecontroleerd gaan worden.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor een handig overzicht van alle RTM elementen en de ITS persoonlijke en niet persoonlijke classificatie lijst :

     

 

Tachograaf moet te updaten zijn

Daar waar de tachograaf tot voor kort specifiek bedoeld was om aan een verordening te voldoen en daarna weinig tot geen veranderingen kende, is dit nu totaal anders. Het is verplicht dat tweede generatie slimme tachografen te updaten zijn, voor zowel de firmware als de digitale kaart.
Nieuwe features, functies, verbeteringen en verordeningsaanpassingen moeten op de bestaande tachograaf geüpdatet kunnen worden. Om zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan, is het cruciaal dat de werkplaats de updateprocedure goed onder de knie heeft.
Bereid je dan ook op tijd voor door een training te volgen bij de VDO Academy.


Pictogrammen en prints

Op de prints zul je nieuwe pictogrammen en velden tegenkomen die specifiek zijn ontwikkeld voor de tweede generatie slimme tachograaf en waarvan je de betekenis zult moeten begrijpen. Je vindt de complete lijst met nieuwe pictogrammen hier.


DSRC ombouw

De installatie van een DSRC-unit bij een nieuw voertuig valt onder de typegoedkeuring van het voertuig. Om er bij ombouw zeker van te zijn dat de unit op de juiste wijze en met het juiste bereik wordt geïnstalleerd zal de typegoedkeurings(simulatie-)test worden uitgevoerd, zodat alle RTM-berichten vanaf de juiste afstand en hoek ten opzichte van het voertuig kunnen worden uitgelezen door controlerende instanties.

 

Figuur 5 - Testsimulatie


Samenvatting

VDO helpt de aangesloten DTCO 4.1 Ready werkplaatsen om zich optimaal voor te bereiden op alle veranderingen die de Mobility Package met zich meebrengt.
Ben je nog geen DTCO 4.1 Ready werkplaats maar heb je wel interesse om dit te worden? Neem dan contact op met één van de VDO geautoriseerde partners.