Support

KITAS vervangen

De regels bij het vervangen van de KITAS Sensors is het volgende: 

  • als de tachograaf vervangen wordt, moet ook de bewegingssensor vervangen worden
    • Omdat de tachograaf wordt vervangen, dient deze geijkt te worden.
  • als de bewegingssensor vervangen wordt, hoeft de tachograaf niet vervangen te worden
    • Doordat er nieuwe verzegeling moet worden aangebracht, dient ook hier opnieuw geijkt te worden.

[Bron: RDW]
(....) een nieuw schema hoe we om moeten gaan bij vervangen van een voertuigunit en/of bewegingssensor 2e generatie 1e versie. Dit schema* is in samenspraak met IL&T in 2019 gemaakt naar aanleiding van de GUIDELINES MOVE/C 1 d.d. 16.03.2018. Ten tijde van het opstellen van deze guidelines en het schema was weinig tot niets bekend over de 2e generatie 1e versie tachograaf. Op basis van die informatie is destijds aangegeven dat bij de 2generatie tachograaf altijd alles moet worden vervangen. Nu zien we dat dit overbodig is en we de ondernemers onnodig op kosten jagen. In samenspraak met IL&T is het onderstaande standpunt ingenomen: Je mag net als bij de 1e generatie tachograaf ook de voertuigunit en/of bewegingssensor van de 2e generatie separaat vervangen.

 

(*) Het schema is te vinden bij het originele RDW artikel en is niet in dit webartikel meegenomen